Hoppa till huvudinnehållet
Kodgeneratorn

Integrationer och plugins till ramverk

Kodgeneratorn är en lösenordsgenerator som hjälper dig att skapa starka lösenord med svenska ord. Genom att generera lösenord med slumpmässigt valda ord som sätts ihop till en mening blir det lätt för dig att komma ihåg dina lösenord.

WordPress

Om du vill använda kodgeneratorn tillsammans med WordPress kan du kopiera och klistra in koden nedan i functions.php.

     
 add_filter( 'random_password', 'kodgeneratorn_random_password');

 function kodgeneratorn_random_password() {
  $params = [
   'number_of_words' => 4,
   'capitalize' => 'word',
   'numbers' => 'start',
   'number_of_numbers' => 1,
   'special_chars' => 'end',
   'number_of_special_chars' => 1,
   'swedish_chars' => 1
  ];
  $url = 'https://kodgeneratorn.se/api/generate';
  $response = wp_remote_get($url . '?' . http_build_query( $params ));

  if ( is_wp_error( $response ) ) {
   // Generate a fallback password here if kodgeneratorn is down.
  } else {
   $body = json_decode($response['body']);
   return $body->generated;
  }
 }