Back to front page
Kodgeneratorn

API-dokumentation

Så, hur använder du API:et? Enkelt, gör bara ett GET-anrop till https://kodgeneratorn.se/generate (eller besök url:en via browsern) för att generera lösenord.


  GET: https://kodgeneratorn.se/generate

  {
   "number_of_words": int,
   "capitalize": false|"word"|"random",
   "numbers": false|"start"|"end"|"random",
   "number_of_numbers": int,
   "special_chars": false|"start"|"end"|"between"|"random",
   "number_of_special_chars": int,
  }
   

Responsen från API:et ser ut som nedan.


 {
  "source": [
    "utfryst",
    "advokat",
    "uttalade"
  ],
  "generated": "utfrystadvokatuttalade",
  "analysis": {
    "length": 22,
    "strength_explanations": {
      "0": {
        "header": "Svagt och väldigt lättgissat!",
        "body": "Det finns med stor sannolikhet i ordböcker som används vid ordboksattacker. Styrkan är %d\/4. zxcvbn gav lösenordet %d poäng. Entropin är %f bitar."
      },
      "1": {
        "header": "Lättgissat!",
        "body": "Liknande lösenord finns i ordböcker som används vid ordboksattacker. Styrkan är %d\/4. zxcvbn gav lösenordet %d poäng. Entropin är %f bitar."
      },
      "2": {
        "header": "Gissningsbart!",
        "body": "Ger visst skydd vid ohämmade attacker. Styrkan är %d\/4. zxcvbn gav lösenordet %d poäng. Entropin är %f bitar."
      },
      "3": {
        "header": "Omöjligt att gissa!",
        "body": "Erbjuder måttligt skydd från offline slow-hash-scenarion. Styrkan är %d\/4. zxcvbn gav lösenordet %d poäng. Entropin är %f bitar."
      },
      "4": {
        "header": "Galet starkt!",
        "body": "Omöjligt att gissa och ger ett starkt skydd mot offline slow-hash scenarion. Styrkan är %d\/4. zxcvbn gav lösenordet %d poäng. Entropin är %f bitar."
      },
      "breached": {
        "header": "Varning!",
        "body": "Det här lösenordet har dykt upp i läckor %d gånger"
      }
    },
    "zxcvbn": {
      "password": "utfrystadvokatuttalade",
      "guesses": 1.105800000001e+20,
      "guesses_log10": 20.04367658560311,
      "sequence": [
        {
          "pattern": "bruteforce",
          "password": "utfrystadvokatuttalade",
          "begin": 0,
          "end": 6,
          "token": "utfryst"
        },
        {
          "pattern": "dictionary",
          "dictionaryName": "passwords",
          "rank": 18430,
          "matchedWord": "advokat",
          "reversed": false,
          "l33t": false,
          "password": "utfrystadvokatuttalade",
          "begin": 7,
          "end": 13,
          "token": "advokat"
        },
        {
          "pattern": "bruteforce",
          "password": "utfrystadvokatuttalade",
          "begin": 14,
          "end": 21,
          "token": "uttalade"
        }
      ],
      "crack_times_seconds": {
        "online_throttling_100_per_hour": 3.9808800000036003e+21,
        "online_no_throttling_10_per_second": 1.105800000001e+19,
        "offline_slow_hashing_1e4_per_second": 11058000000010000,
        "offline_fast_hashing_1e10_per_second": 11058000000.01
      },
      "crack_times_display": {
        "online_throttling_100_per_hour": "centuries",
        "online_no_throttling_10_per_second": "centuries",
        "offline_slow_hashing_1e4_per_second": "centuries",
        "offline_fast_hashing_1e10_per_second": "centuries"
      },
      "score": 4,
      "feedback": {
        "warning": "",
        "suggestions": []
      },
      "calc_time": 0.027781963348388672
    },
    "entropy": {
      "value": 106.8755818928066,
      "size_of_pool": 29,
      "length": 22,
      "score": 4
    },
    "breached": {
      "breached": false,
      "count": "5"
    },
    "score": 4,
    "strength_explanation": {
      "header": "Galet starkt!",
      "body": "Omöjligt att gissa och ger ett starkt skydd mot offline slow-hash scenarion. Styrkan är 4\/4. zxcvbn gav lösenordet 4 poäng. Entropin är 106.875582 bitar."
    }
  }
}
  

Om något inte är tydligt, eller om du har förslag på förbättringar så är det bara att du hör av dig.