Kodgeneratorn

Kodgeneratorn är en lösenordsgenerator som hjälper dig att skapa säkra lösenord med svenska ord. Det gör det lätt för dig att komma ihåg dina lösenord.

Vad är ett starkt lösenord?

Lösenord är våra nycklar på internet, det är så vi identifierar oss på olika webbsidor. Att skydda dina lösenord är avgörande för att förhindra att någon obehörig kan få tillgång till din information och dina användarkonton. Med starka lösenord och ett smart användande kommer du långt.

Starka lösenord kan skapas på många sätt. Grundregeln är att ju fler tecken ett lösenord har desto säkrare är det. För att lättare kunna komma ihåg ett lösenord med exempelvis 12 tecken så använder sig många av så kallade lösenordsfraser. Man tar då exempelvis första bokstaven i varje ord i en mening, fras eller sångtext och skapar lösenordet.

Om du varierar tecknen genom att använda små och stora bokstäver, siffror och specialtecken skapar du ett ännu säkrare lösenord och minskar därmed risken avsevärt att någon obehörig ska knäcka lösenordet.

Källa: MSB

Hur genereras lösenorden?

Kodgeneratorn använder svenska ord för att generera lättmemorerade och unika fraser. Fraserna baseras på olika ordklasser. I dagsläget finns det 393 verb, 3249 adjektiv och 401 substantiv, det blir riktigt många* unika lösenord som kan genereras. Om du väljer att generera ett lösenord med endast ett ord använder jag en tabell som innehåller 119142 unika ord**.

Styrkan på lösenorden räknas ut ifrån dessa kriterier:

Lösenordsvalideringen är tagen från Drupal CMS med viss modifikation. Den tar inte hänsyn till om lösenordet består av vanliga ord eller fraser, därför är det bra om du genererar lösenord med minst tre ord.

* Så många att de uträkningar jag har försökt göra säger att det finns oändligt många.
** Varning för att vissa ord inte är helt PK. Stöter du på ett olämpligt ord som bör tas bort är du välkommen att höra av dig till mig.

Viktigt!

På den här tjänsten är du helt anonym och inga genererade lösenord sparas. Kodgeneratorn är open source så du kan själv kika på koden för att vara säker på att tjänsten är säker.

Utvecklare?

Vi utvecklare gillar ju API:er så därför har jag dokumenterat hur du kan använda kodgeneratorn för att generera lösenord till dina tjänster. Eller så kan du ta koden från GitLab och göra din egen grej.


 GET: https://kodgeneratorn.se/generate

 {
  "number_of_words": int,
  "capitalize": false|"word"|"random",
  "numbers": false|"start"|"end"|"random",
  "number_of_numbers": int,
  "special_chars": false|"start"|"end"|"random",
  "number_of_special_chars": int,
 }